luni, 26 martie 2012

Destul !


Se scurge din noi viaţa ca nisipul,
Dintr-o clepsidră ce-a fost răsturnată.
Când nu avem de partea noastră timpul,
De ce uitam că vom muri odată?

Ne deşteptăm în zori de zi şi-n grabă,
De tot ce-i efemer ne îngrijim,
Iar la apus ne îndreptăm spre casă
Şi-a doua zi, din nou la drum pornim.

Câţi ne mai îndreptăm spre El privirea
Şi înălţăm curate mâini spre Cer?
Câţi ne mai amintim că fericirea
E să-L cunoaştem tot mai mult pe El?

De ce-I păstrăm lui Dumnezeu doar partea
Ce mai rămâne în final de zi,
Dar ne dorim cu El eternitatea
Şi ne numim ai Cerului copii?

Câţi Îi mai mulţumim de bunătate?
De har? De mila Sa şi de iertare?
De oameni dragi, de zâmbet, sănătate,
De Mâna Sa ce-aduce alinare?

De vântul ce se plimbă ‘ncetişor,
De stelele ce luminează-n noapte,
De pomii verzi, de apa din izvor,
De ce-am uitat să-I mulţumim de toate?

Destul cu închinarile de formă
Din inimi ce nu ard pentru Hristos
Şi braţe care egoist adună
Doar pentru lume, fără de folos!

Unde sunt ochii plânşi în rugăciune?
Unde-i credinţa? Jertfa? Unde-i postul?
Cât soarele vieţii nu apune,
Să ne trezim! A fost, oricum, destul!


 ~Amin~

Nădăjduieşte în Domnul


Pentru ce te mâhneşti, suflete? Pentru ce-atâtea lacrimi amare?
Ţi-e cântarea numai suspine. Spune-I Domnului azi ce te doare!

Şterge-ţi lacrima fierbinte. Priveşte azi spre Salvatorul!
De mila Lui adu-ţi aminte…în Mâna Lui e ajutorul.

Tu ai un Dumnezeu în stare să mute munţi de întristări
Şi să reverse pe-a ta cale belşug de binecuvântari!

Încrede-te în El mereu…fă din El Stânca vieţii tale!
Nădejdea ta e Dumnezeu şi mila-I fără de hotare!

Iată Mielul străbătând azi norii. El vine să-ţi aducă pacea Sa.
O, suflet trudit, se-apropie zorii! Ridică-ţi spre Ceruri privirea!

~Amin~

marți, 20 martie 2012

Să învăţăm să iubim!


Nu ne este de ajuns ,,îndeajunsul”
Şi nu ne mai săturam de ,,destul”.
Neobosiţi, străbatem pământul
Şi zdrobim în bucăţi legământul.

Când sunt atâtea lacrimi amare
Ce încă aşteaptă să fie şterse,
De ce am uitat de chemare?
De ce nu mai ştim să ne pese?

Nu sunt puţini acei care suspină
Şi cad zdrobiţi de-atâta încercare.
Suntem făcuţi să fim aici lumină.
De ce uităm s-aducem alinare?

Când ne-am obişnuit atât de tare
Cu lipsa de durere şi necaz
Şi am uitat că sunt şi oameni care
Adorm cu lacrimi calde pe obraz?

Adorm cu inimi frânte şi aşteaptă
O vorba bună. O încurajare...
Măcar un glas din lumea asta toată,
Măcar un glas să spună de Salvare!

Ni se va cere-odată socoteala.
Atât de aspru judecaţi vom fi,
Dacă numai o foaie şi cerneala
Ne mai dau nume de cereşti copii.

Te rog Isus, cât încă se mai poate,
Învaţă-ne ce-nseamnă să iubim!
Învaţă-ne iertarea, bunătatea...
Învaţă-ne, Isus, să ne jertfim!

~Amin~duminică, 18 martie 2012

Ascultă...


O, om !

De ce când tu priveşti în jurul tău,
Eşti încântat de tot ce-nseamnă lume
Şi uiţi că pentru tine, Dumnezeu
Are un plan cum nu se poate spune?

Are-un destin măreţ şi o cunună,
Are un Loc cu dragoste gătit!
De ce legi viaţa ta de o minciună,
Fiind de-acest pământ îndrăgostit?

De când n-ai mai privit cu drag spre Cer?
De când n-ai stat să te gândeşti adânc
La bucuriile ce-n veci nu pier
Şi-s pregătite sus, în Raiul Sfânt?

O, nu ţi-e dor de Mirele Ceresc?
Nu Îl aştepţi, cutremurat, să vină?
Oare-ai uitat c-acei ce Îl iubesc,
Privesc spre Salvatorul? Spre Lumină?

N-ai cum să ştii că mâine-n zori de zi,
Când soarele se-nalţă peste lume,
Din aşternutul tău te vei trezi.
De mâine vei trăi, n-ai cum să ştii…

Dezleagă lanţurile ce te leagă
Atât de strâns de tot ce-i pe pământ
Şi lasă astăzi viaţa ta întreagă
În palma Celui ce e veşnic Sfânt.

Doar Cerul Său să fie ţinta ta!
De Cer de-acum să fii îndrăgostit!
Să poţi, când trâmbiţa va răsuna,
S-auzi ‚‚copilul Meu, bine-ai venit!” !

~Amin~

sâmbătă, 17 martie 2012

Voia Ta


Cât bate-o inimă în mine,
O, Doamne, Dumnezeul meu,
Să caute doar ce e bine
Şi să se lepede de rău.

Cât mai am grai să pot vorbi,
Cu rost al meu cuvânt să fie
Şi să arate-n orice zi
Doar calea spre Împărăţie.

Cât ochii mei mai au lumină,
Spre Tine eu vreau să privesc.
Tu faci din noapte, zi senină
Şi mă ajuţi să biruiesc.

Tu îmi eşti totul, Domnul meu,
Iar harul Tău mă înconjoară
Cu bucurii de nedescris
Din zori de zi şi până-n seară.

Cu tot ce am, cu tot ce sunt,
Puterii Tale mă supun…
Vreau peste faptă, peste gând,
Doar Tu mereu să-mi fii Stăpân.

Cer mila Ta să mă păzească
Şi-oricât, Isuse, m-ar costa,
Eu vreau ca să se împlinească
Doar voia Ta în viaţa mea!

~Amin~

joi, 15 martie 2012

El e în control


Când tulburate sunt apele din viaţa ta,
Când prin aburii de ceaţă, ţărmul nu îl vezi,
Să nu îţi fie tulburată şi inima!
Hristos e în control. În El să te încrezi!

Când planurile tale se zădărnicesc,
Fiinţa ta să nu se cutremure!
Există pentru tine-un plan ceresc.
Păşeşte înainte cu încredere!

Cel ce te-a întocmit cu-atâta dragoste,
Nu stă nepăsator când tu suspini.
Acel ce-i Domn în zi de bucurie,
E Domn şi când ţi-e calea numai spini.

De azi nu ai răspuns la întrebare
Şi fără rost îţi par, adesea, lucruri,
Tu crede doar, că după încercare,
O să Îi mulţumeşti şi-o să te bucuri.

Ridică mâini curate spre Acela
Ce nu te lasă nicicând părăsit…
Adu-ţi aminte că şi-n clipe grele,
Tu eşti atât de mult de Cer iubit!

~Amin~
vineri, 2 martie 2012

Nu eşti uitat


Cum ai putea să crezi că Dumnezeul
Ce din iubire pe-al Său Fiu L-a dat,
Acum, când dureros te-apasă greul
Şi treci prin încercare…te-a uitat?

Cum ai putea să crezi că El nu vede
Ce-amare lacrimi curg din ochii tăi?
Isus Hristos le-a numărat pe toate,
Căci El nu-i părăseşte pe ai Săi.

Suspinul tău Îl doare-atât de tare
Durerea ta-I străpunge inima…
Dar vrea să te înveţe cu răbdare
Prin orice-ar fi sa vină, a-L urma.

Nu-i Mâna Sa lipsită de putere.
El într-o clipă poate ca să ia
Povara grea, cumplita ta durere.
E Dumnezeu şi poate alina!

Dar daca te mai las-un timp în vale
E ca să te înveţe ce-i credinţa.
Nu eşti de Cer uitat, oricât de tare
Tu simţi acum ce-nseamnă suferinţa.

Tu esti săpat în ale Sale Mâini…
Cu preţul vieţii-ai fost răscumparat!
Deci, chiar de-ţi trece calea printre spini,
Adu-ţi aminte: El nu te-a uitat!

La timpul hotărât de Salvatorul,
Se vor ivi iar zorii-n viaţa ta
Şi-ţi va păşi pe munte iar piciorul,
Căci fără margini este mila Sa!

~Amin~