duminică, 20 mai 2012

Nu merităm şi totuşi...


 Să nu ne amăgim crezând
Că I-am făcut lui Dumnezeu un loc
În viaţa noastră pe acest pământ,
Când El e Necuprinsul, El e tot!

El locuieşte-n inimi ce-s predate
În întregime, înaintea Lui,
În inimi ce se lasă modelate
Şi copleşite de iubirea Lui…

El ne-a dat tot şi totul ni se cere.
El fără noi, rămâne Dumnezeu.
Noi fără El, n-avem nici o putere
Şi-am fi zdrobiţi de păcătosul eu.

Ce mare-i mila Ta! Ce minunată!
Nu merităm şi totuşi ne iubeşti
Şi Îţi doreşti ca să păşim odată
Prin harul Tău...în slăvile cereşti!


~Amin~

vineri, 18 mai 2012

Cu El biruim


Suntem ca firul de praf ce se-opreşte
Pentru o clipă pe negrul pământ,
Iar apoi, alte zări întâlneşte,
Fiind uşor purtat pe-aripi de vânt.

Trec ani întregi, dar nouă ni se pare
Că au trecut doar clipe din viaţă.
Suntem numai un abur ce dispare,
Dar noi avem o ţintă şi-o speranţă!

Suntem atât de mici pe-acest pământ,
Dar dacă ne plecăm în rugăciune,
Simţim în noi puterea Celui sfânt,
Lăsând în urmă trecătoarea lume.

Putem atinge prin credinţă Cerul,
Păşind prin har pe culmi de bucurii,
Când ne plecăm smeriţi în faţa Celui
Care ne-a scos de sub robia firii.

Noi suntem mici, dar Domnul nostru-I mare!
El mută munţi, croieşte drum prin mări...
Noi suntem slabi, dar braţul Său e tare!
Cu El pe veci suntem biruitori!

~Amin~